Thăn sườn bò Úc cắt kiểu Pháp (Beef OP Rib) loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Thăn sườn bò Úc cắt kiểu Pháp (Beef OP Rib) loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Báo giá sỉ