Thăn nội bò Úc (Beef Tenderloin) – Loại hàng S (bò ăn ngũ cốc)

455,000  430,000 

Thăn nội bò Úc (Beef Tenderloin) – Loại hàng S (bò ăn ngũ cốc)

455,000  430,000 

Báo giá sỉ