Thăn ngoại bò Úc (Beef Striploin) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Thăn ngoại bò Úc (Beef Striploin) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer)

Báo giá sỉ