Đùi cừu Úc có xương (Bone in Lamb Leg) – Loại không xương hông (Chump off)

Đùi cừu Úc có xương (Bone in Lamb Leg) – Loại không xương hông (Chump off)

Báo giá sỉ