Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – loại tuyển chọn đặc biệt

Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – loại tuyển chọn đặc biệt

Báo giá sỉ