Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye)

300,000  290,000 

Đầu thăn ngoại/thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye)

300,000  290,000 

Báo giá sỉ