Đầu thăn ngoại/Thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer) Goulburn Valley

770,000  750,000 

Đầu thăn ngoại/Thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer) Goulburn Valley

770,000  750,000 

Báo giá sỉ