Đầu thăn ngoại/Thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer) Goulburn Valley

Original price was: 770,000 ₫.Current price is: 750,000 ₫.

Báo giá sỉ
Đầu thăn ngoại/Thăn lưng bò Úc (Beef Cube Roll/Ribeye) – Loại cao cấp PRS (Prime Steer) Goulburn Valley