Ba rọi/nạm bò Úc (Beef Navel End (N.E) Brisket/Short Plate)

270,000  250,000 

Ba rọi/nạm bò Úc (Beef Navel End (N.E) Brisket/Short Plate)

270,000  250,000 

Báo giá sỉ